VED DØDSFALL
Som begravelsesbyrå forstår vi at tapet av en kjær er en følelsesmessig og utfordrende tid. Vår rolle er å være der for dere, å tilby en skulder å lene seg på og å veilede dere gjennom alle aspekter av begravelsen. Vi ønsker å bidra til å lette byrden, slik at dere kan fokusere på å bearbeide sorgen og minnes deres kjære på en betydningsfull måte.Hva vi kan hjelpe med


 • Planlegging av begravelse: Vi kan veilede og hjelpe med å planlegge alle detaljer rundt begravelsen; inkludert valg av seremoni, gravsted, musikk, blomster, dødsannonse, programhefter og transport.

 • Kontakte prest eller seremoniledere, kirkegårder, krematorier og andre
  involverte parter for å sikre en smidig gjennomføring av begravelsen.


 • Vi kan hjelpe med å håndtere all nødvendig dokumentasjon og papirarbeid knyttet til begravelsen. Oversending av dødsmelding og andre nødvendige opplysninger til skifterett og kirkeverge.

 • Organisere transport av den avdøde til og fra seremonisted,
  samt båretransport fra hjemmet eller sykehuset til gravsted.

 • Forberedelse og klargjøring av seremonirommet.

 • Stell og nedlegging. Legge til rette for syning. 

 • Støtte og rådgivining til de pårørende gjennom hele prosessen, og være en
  ressurs for spørsmål og bekymringer relatert til begravelsen.

 • Planlegging og organisering av minnesamvær eller minnestunder etter begravelsen, inkludert valg av sted, mat og drikke. Vi har egne lokaler tilgjengelig for minnesamvær etter seremonien. Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre lokaler og hvordan vi kan bistå dere.

Gravmonument og inskripsjon 


Etter gravferden er det vanlig å sette opp et ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument. Det kan vi være behjelpelige med å bestille. 


Vi samarbeider i dag med Brødrene Strand Steinhuggeri AS som er vår leverandør av gravstein, de leverer produkter av høy kvalitet som tåler nordnorsk klima. Ta gjerne kontakt med oss for å uforske muligheten og starte prosessen med å skape et vakket og personlig gravmonument som vil være et evig minnesmerke for dine kjære.