PERSONVERNÆRKLERING

Din personvern er viktig for oss.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Mosjøen Begravelsesbyrå samler inn, bruker, beskytter og deler personopplysninger som samles inn via vår nettside.


Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger når du bruker vår nettside eller kontakter oss:

  • Navn, kontaktinformasjon og relasjon til den avdøde for å kunne yte våre tjenester.
  • Informasjon om begravelsesarrangementet, slik som dato, sted og ønsker knyttet til seremonien.
  • Demografisk informasjon som postnummer, for å kunne tilby deg relevant informasjon og tjenester.


Formål med innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger for å kunne levere våre tjenester knyttet til begravelsesarrangementer, oppfylle dine bestillinger og behandle dine forespørsler. Vi kan bruke personopplysningene til følgende formål:

  • Administrere og organisere begravelsesarrangementet i tråd med dine ønsker og instruksjoner.
  • Kommunisere med deg angående arrangementet, for eksempel for å bekrefte detaljer, sende påminnelser eller svare på dine spørsmål.
  • Ivareta juridiske forpliktelser og oppfylle eventuelle krav knyttet til begravelsesbransjen.


Beskyttelse av personopplysninger.

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til autoriserte personer som har behov for å kjenne til dem for å kunne utføre spesifikke oppgaver knyttet til begravelsesarrangementet.


Deling av personopplysninger

Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å levere våre tjenester og oppfylle dine ønsker og instruksjoner knyttet til begravelsesarrangementet. Dette kan inkludere samarbeid med leverandører av blomster, gravstein, transport eller annet relatert til arrangementet.


Lagring av personopplysninger

Vi vil lagre dine personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre annet er påkrevd i henhold til lovbestemmelser.


Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger vi har om deg. Du kan også be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger