VED DØDSFALL

Vi hjelper deg


Når døden rammer en av våre nærmeste, kommer vi i en sårbar situasjon. Det er mange ting som må ordnes i løpet av kort tid og de fleste trenger noen til å hjelpe seg med disse oppgavene. Da er vi parat til å hjelpe og til oss kan du ringe når du har behov for det.


For å avklare hva den enkelte ønsker hjelp til har vi alltid en samtale med etterlatte, så snart som mulig etter at dere tar kontakt. En slik samtale kan vi ha der dere måtte ønske og om det er behov for det kommer vi hjem til dere. Vi kan også avtale tid for samtale i vårt kontor i Chr. Qvales gate 1.

Hva vi kan hjelpe med


 • Henting og bringing av avdøde fra dødssted til byråets kjølerom.

 • Stell og nedlegging i kiste.

 • Legge til rette for syning før begravelsen eller bisettelsen.

 • Det administrative, oversending av dødsmelding og andre nødvendige opplysninger til skrifterett og kirkeverge.

 • Avtale tid for begravelse/bisettelse 
  med Den norske kirke men også andre dere skulle ønske å bruke.

 • Utforme dødsannonse og sende den til avisene. Dødsannonsen vil også bli lagt ut på våre minnesider uten ekstra kostnader.
 • Bestille lokale for begravelsen/bisettelsen og legge til rette for en verdig seremoni.
   
 • Bestlle blomster, lage programhefter, solist, og mat til minnsamvær.

 • Forberede og gjøre alt klart i kirken eller seremonirommet på gravferdsdagen.

 • Bestille mat til minnesamvær. 
  Vi har også mulighet for å holde minnesamvær i våre lokaler. 

 • Bestille gravstein og inskripsjon. Det vil bli satt opp et ventetegn til gravstein kommer, hvis det er ønskelig.

Gravmonument og inskripsjon 


Etter gravferden er det vanlig å sette opp et ventetegn (kors eller andre symbol) i påvente av inskripsjon eller nytt gravmonument. Det kan vi være behjelpelige med å bestille. 


Vi samarbeider i dag med Brødrene Strand Steinhuggeri AS som er vår leverandør av gravstein, de leverer produkter av høy kvalitet som tåler nordnorsk klima. Ta kontakt med oss for pris og bestilling, råd og veiledning.

img-eb7d2cc96b1558450298111198445954
img-627797ccdf7acc28cbc3a896acec61a7
img-be25de08526e134404a2136b8c7cd199
img-884c85128a4dce0225fb9e41290382d6
img-de44e58b85c3694ed13cdcfb9b536175