Minnesider


På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og minnes

et familiemedlem eller en venn få muligheten til det.

Her kan man dele personlige minner om avdøde

i form av tekst, bilder, filmer eller linker.